بازیگری

علی حسنی، نویسنده‌ی نوجوان و عضو تحریریه‌ی سیزده، با استاد محمود حسینی‌زاد به گفت‌و‌گو ...

گفت و گوی کیمیا رحمانی با شمیلا شیرزاد پیرامون موضوع شماره اول نشریه سیزده

...

گفت و گو آناهیتا طالبی نوجوان تحریریه با هاسمیک کاراپتیان

...