عنوان پرونده “چرا دیوار می سازیم؟”

عنوان شماره‌ی سوم مجله‌ی سیزده به پیشنهاد دیبا حکیم‌الهی، یکی از اعضای تحریریه، انتخاب شده است. دیبا در پروپوزالی که برای این عنوان ارائه کرده بود، به ما توضیح داد که این اثر موسیقیایی در یک نمایش به نام شهر هادس ، اثر آنیاس میچل، استفاده شده است. در این اثر، هادس، پادشاه جهان زیرین، در گفت‌وگویی با ارواح مرده‌ی کارگران جهانش، شعر را روایت می‌کند. قصد هادس از این پرسش‌وپاسخ، آن است که کارگران را به ساخت دیوار بزرگی در پیرامونشان راضی کند. با این استدلال که این دیوار شما را از دشمنان و فقر محافظت می‌کند.
اما آیا کارکرد دیوار محافظت است؟ یا ترس دلیل ساخت آن است؟ ما انسان‌ها در جای‌جای زندگی با ترس دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. فقر برای هرکدام از ما تعریف جداگانه‌ای دارد و هرکداممان آزادی را با ذهنیت متفاوتی می‌بینیم. سیزده در این شماره تلاش می‌کند تا ترس‌ها و عوامل بازدارنده‌ی رشد و آزادی را بررسی کند.

رسانه ی ۱۳

تحریریه ۱۳

سروش یعقوبی

سروش یعقوبی

عضو هیئت تحریریه نوجوان
نیایش اسلامی

نیایش اسلامی

عضو تحریریه نوجوانان
آوا فقیهی

آوا فقیهی

عضو تحریریه نوجوانان
هلیا قجر

هلیا قجر

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسدزاده

محمد مسیح اسدزاده

عضو تحریریه نوجوانان
مهتا نصیری

مهتا نصیری

عضو تحریریه نوجوانان
دیبا حکیم الهی

دیبا حکیم الهی

عضو تحریریه نوجوانان
آبتین بهادری

آبتین بهادری

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
آوا رزازان

آوا رزازان

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
تانیا مقدم پور

تانیا مقدم پور

عضو تحریریه نوجوانان
کیمیا رحمانی

کیمیا رحمانی

عضو تحریریه نوجوانان

حامیان ۱۳

خرید مجله