“البته که عصبانی هستم!”

خیلی‌ها طوری زندگی روزمره را می‌گذراندند انگار از زیر رگبار گلوله‌هایی ناپیدا می‌گذرند؛ ولی می‌دانید چیست؟ قربانی‌ها هم حق لذت بردن از روایت ماجرا را دارند. (۱) این شماره، نامه‌ای است نوشته‌ی آن‌ها که از خواسته‌ها و نداشته‌های‌شان خشم ساخته؛ آن‌ها که زیر میز زدن را بلدند و آن‌ها که مشت‌های سربلندشان، گره می‌مانند.
در خلق هر شماره‌ی «سیزده»، از اولین ایده‌های پرداخته شده تا آخرین نسخه‌ای که مجلد می‌شود، همه‌چیز واقعی است. هیچ پرونده‌ای نوشته نشده و نخواهد شد، مگر که نوجوان‌های دست‌اندرکارش در حال زندگی کردن کلماتش باشند؛ و این شماره هم از همین قاعده پیروی می‌کند.
خشم، شک، ترس، تشویش و امیدی که از بین سطرهای «البته که عصبانی هستم!» خودی نشان می‌دهند، قبل‌تر، در ذهن کسانی که برای به‌وجود آوردنش تلاش کرده‌اند، زندگی کرده و به اینجا رسیده‌اند. این موضوع، چیزی است که ارزش این مجله را، شماره به شماره، برای ما بیشتر می‌کند؛ یادگاری از اوقات نوجوانان این جغرافیا بودن.
شماره‌ی حاضر، میان روزهای تاریک و روشن زیادی دوام آورده است. زمان‌هایی را گذرانده که هیچکس رمق نوشتن کلمه‌ای از آن هم نداشته؛ اما با سماجت، خاطرات آن دوران را نیز از زیر قلم نویسندگانش بیرون کشیده است.
با هر ورقش، سفری دارد به منظومه‌ی فکر و دیدگاه سازندگانش؛ و سعی می‌کند تا با کفش آن‌ها، چندی از مسیر زندگی را قدم بزند. این مجله، هر سفر که پیش می‌رود، انگار بیشتر می‌فهمد که چطور باید از قلب خالقانش سر در آورده و روایت بیرون بکشد.
حالا، این برگ از تاریخ سیزده هم، مانند زندگی نوجوان‌هایش، ورق خورده و اینجاست برای شما که صدایش را بشنوید، کلماتش را بخوانید و حرفش را بفهمید.
اینجاست تا ادای دینی باشد به آن‌ها که بر جا ننشسته‌اند؛ آن‌ها که بی‌تردید، به هر چیزی که درست نمی‌دانستند «نه» گفته‌اند؛ و بالاخص، اینجاست تا به افتخار دختران سرزمین‌مان کلاه از سر بردارد.
——
(۱) از کتاب «البته که عصبانی هستم» اثر «دوبراوکا اوگرشیچ»
امیرحسین قهفرخی/سارا میرزا معصوم زاده

رسانه ی ۱۳

تحریریه شماره ۴

بتول ابوعقلین

بتول ابوعقلین

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسدزاده

محمد مسیح اسدزاده

عضو تحریریه نوجوانان
فاطمه اسماعیلی

فاطمه اسماعیلی

عضو تحریریه نوجوانان
درسا سادات ایروانیان

درسا سادات ایروانیان

عضو تحریریه نوجوانان
آبتین بهادری

آبتین بهادری

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا جهاندیده

بردیا جهاندیده

عضو تحریریه نوجوانان
هلیا جلیلوند

هلیا جلیلوند

عضو تحریریه نوجوانان
امیر عباس حجت

امیر عباس حجت

عضو تحریریه نوجوانان
کیانا دهقان شاد

کیانا دهقان شاد

آوا رزازان

آوا رزازان

نگار رضایی

نگار رضایی

عضو تحریریه نوجوانان
حمید رضا رهبر

حمید رضا رهبر

عضو تحریریه نوجوانان
آتبین رونقی

آتبین رونقی

عضو تحریریه نوجوانان
یوسف شریف

یوسف شریف

عضو تحریریه نوجوانان
ستاره صالحی منش

ستاره صالحی منش

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
روژان عزتی

روژان عزتی

عضو تحریریه نوجوانان
اصغر علیزاده

اصغر علیزاده

عضو تحریریه نوجوانان
سوگل فاطمی

سوگل فاطمی

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
کوثر گلیچ

کوثر گلیچ

عضو تحریریه نوجوانان
مریم لیراوی

مریم لیراوی

عضو تحریریه نوجوانان
ساینا محمدی

ساینا محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
مطهره محمدی

مطهره محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
آنوشا مقدم پور

آنوشا مقدم پور

عضو تحریریه نوجوانان
مریم مقصودی

مریم مقصودی

عضو تحریریه نوجوانان
علی ویلان

علی ویلان

عضو تحریریه نوجوانان
سما هاشمی نیا

سما هاشمی نیا

عضو تحریریه نوجوانان
خرید مجله