مهر 9, 1402

گفتگو با استاد یوریک کریم‌مسیحی

اسفند 10, 1385

وثیقه‌ی الهی

  از وقتی کار با چاقو را یادگرفتم، خرد کردن پیازهای نذری را دادند به من. نذری خورشت‌سبزی است که […]
خرید مجله