اسفند 10, 1385

وثیقه‌ی الهی

  از وقتی کار با چاقو را یادگرفتم، خرد کردن پیازهای نذری را دادند به من. نذری خورشت‌سبزی است که […]
خرید مجله