طرح های حمایتی

حمایت تا یک میلیون

ممنون که همراه ۱۳ هستید، ما به نمایندگی از طرف شما تعدادی از نشریه رابه رایگان به دست نوجوانانی در نقاط کم‌دسترس کشور خواهیم رساند.

حمایت یک تا سه میلیون

ممنون که همراه ۱۳ هستید. اسم شما به عنوان حامی در نشریه درج خواهد شد و در صورت تمایل میتوانید کسب و کار خود را در رسانه یا نشریه کاغذی معرفی کنید.

حمایت بیشتر از سه میلیون

ممنون که همراه ۱۳ هستید، اسم شما به عنوان حامی در نشریه درج خواهد شد و در صورت تمایل میتوانید کسب و کار خود را در رسانه یا نشریه کاغذی معرفی کنید. همچنین تعدادی از نشریه دراختیار شما قرار خواهد گرفت تا به عنوان سفیر ۱۳ آن را به دست نوجوانان و جوانان این سرزمین برسانید.

پرداخت دلخواه

خرید مجله