مجله سیزده | شماره چهارم
روزها
ساعت‌
دقیقه

50,000 تومان

اعضا تحریریه این شماره

نگار رضایی‌پور

عضو تحریریه این شماره

نفیسه صفدریان

عضو تحریریه این شماره

مطهره محمدی

عضو تحریریه این شماره

مریم مقصودی

عضو تحریریه این شماره

مجله سیزده | شماره چهارم
مریم لیراوی

عضو تحریریه این شماره

محمدمسیح اسدزاده

عضو تحریریه این شماره

محمدحسن هوشنگی

عضو تحریریه این شماره

کوثر گلیج

عضو تحریریه این شماره

کسری کبیری

عضو تحریریه این شماره

فاطمه حسین‌آبادی

عضو تحریریه این شماره

غزل اخوان‌ثالث

عضو تحریریه این شماره

سیدعلی حسنی

عضو تحریریه این شماره

سیدپارسا پیش‌بین

عضو تحریریه این شماره

سوگل فاطمی

عضو تحریریه این شماره

ساینا محمدیان

عضو تحریریه این شماره

سارا سپینود

عضو تحریریه این شماره

دلارام دینیان

عضو تحریریه این شماره

ثمین امیری

عضو تحریریه این شماره

ترنج نصیری

عضو تحریریه این شماره

پریا محمدنیا

عضو تحریریه این شماره

پدرام پارسی‌فر

عضو تحریریه این شماره

پارمیس ملکان

عضو تحریریه این شماره

بردیا جهاندیده

عضو تحریریه این شماره

بردیا بهرام‌نژاد

عضو تحریریه این شماره

مجله سیزده | شماره چهارم
امیرعباس حجت

عضو تحریریه این شماره

امیرحسین حیدریان

عضو تحریریه این شماره

الینا صابری

عضو تحریریه این شماره

اصغر علیزاده

عضو تحریریه این شماره

آنوشا مقدم‌پور

عضو تحریریه این شماره

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه این شماره

آتبین رونقی

عضو تحریریه این شماره

آبتین بهادری

عضو تحریریه این شماره

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :