تحریریه سیزده

شیوه کاری هر شماره

 

گروه نویسندگان و گروه عکاسان شامل همه‌ی نواجوانان سیزده تا بیست سال سرزمین عزیزمان ایران خواهد بود آثار نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد و و در صورت برخورداری از استانداردهای اولیه، با آموزش مورد نیاز امکان انتشار آثار آن ها را ایجاد خواهیم کرد. بنا به موضوع انتخابی هر شماره جلسه‌ای بین اعضای تحریریه، تیم نویسندگان و یک پیشکسوت در مقام معلم تیمِ نویسندگان (برای مشاوره‌های کارگاهی) برگزار خواهد شد. آثار و نوشتار هر شماره با نظارت و معلمی یکی از متخصصین در حوزه موضوع مورد بحث به ثمر خواهد نشست.
سروش یعقوبی

سروش یعقوبی

عضو هیئت تحریریه نوجوان
نیایش اسلامی

نیایش اسلامی

عضو تحریریه نوجوانان
آوا فقیهی

آوا فقیهی

عضو تحریریه نوجوانان
هلیا قجر

هلیا قجر

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسدزاده

محمد مسیح اسدزاده

عضو تحریریه نوجوانان
مهتا نصیری

مهتا نصیری

عضو تحریریه نوجوانان
دیبا حکیم الهی

دیبا حکیم الهی

عضو تحریریه نوجوانان
آبتین بهادری

آبتین بهادری

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
آوا رزازان

آوا رزازان

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
تانیا مقدم پور

تانیا مقدم پور

عضو تحریریه نوجوانان
کیمیا رحمانی

کیمیا رحمانی

عضو تحریریه نوجوانان

بتول ابوعقلین

بتول ابوعقلین

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسدزاده

محمد مسیح اسدزاده

عضو تحریریه نوجوانان
فاطمه اسماعیلی

فاطمه اسماعیلی

عضو تحریریه نوجوانان
درسا سادات ایروانیان

درسا سادات ایروانیان

عضو تحریریه نوجوانان
آبتین بهادری

آبتین بهادری

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا جهاندیده

بردیا جهاندیده

عضو تحریریه نوجوانان
هلیا جلیلوند

هلیا جلیلوند

عضو تحریریه نوجوانان
امیر عباس حجت

امیر عباس حجت

عضو تحریریه نوجوانان
کیانا دهقان شاد

کیانا دهقان شاد

آوا رزازان

آوا رزازان

نگار رضایی

نگار رضایی

عضو تحریریه نوجوانان
حمید رضا رهبر

حمید رضا رهبر

عضو تحریریه نوجوانان
آتبین رونقی

آتبین رونقی

عضو تحریریه نوجوانان
یوسف شریف

یوسف شریف

عضو تحریریه نوجوانان
ستاره صالحی منش

ستاره صالحی منش

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
روژان عزتی

روژان عزتی

عضو تحریریه نوجوانان
اصغر علیزاده

اصغر علیزاده

عضو تحریریه نوجوانان
سوگل فاطمی

سوگل فاطمی

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
کوثر گلیچ

کوثر گلیچ

عضو تحریریه نوجوانان
مریم لیراوی

مریم لیراوی

عضو تحریریه نوجوانان
ساینا محمدی

ساینا محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
مطهره محمدی

مطهره محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
آنوشا مقدم پور

آنوشا مقدم پور

عضو تحریریه نوجوانان
مریم مقصودی

مریم مقصودی

عضو تحریریه نوجوانان
علی ویلان

علی ویلان

عضو تحریریه نوجوانان
سما هاشمی نیا

سما هاشمی نیا

عضو تحریریه نوجوانان

امیر عباس حجت

امیر عباس حجت

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
آوا رزازان

آوا رزازان

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
دیبا حکیم الهی

دیبا حکیم الهی

عضو تحریریه نوجوانان
روژان عزتی

روژان عزتی

عضو تحریریه نوجوانان
سما هاشمی نیا

سما هاشمی نیا

عضو تحریریه نوجوانان
سوگل فاطمی

سوگل فاطمی

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
متین رفیعی فر

متین رفیعی فر

عضو تحریریه نوجوانان
متین نصیری

متین نصیری

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسد زاده

محمد مسیح اسد زاده

عضو تحریریه نوجوانان
مریم مقصودی

مریم مقصودی

عضو تحریریه نوجوانان
مطهره محمدی

مطهره محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
مهتا نصیری

مهتا نصیری

عضو تحریریه نوجوانان
نیایش اسلامی

نیایش اسلامی

عضو تحریریه نوجوانان

بتول ابوعقلین

بتول ابوعقلین

عضو تحریریه نوجوانان
محمد مسیح اسدزاده

محمد مسیح اسدزاده

عضو تحریریه نوجوانان
فاطمه اسماعیلی

فاطمه اسماعیلی

عضو تحریریه نوجوانان
درسا سادات ایروانیان

درسا سادات ایروانیان

عضو تحریریه نوجوانان
آبتین بهادری

آبتین بهادری

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا بهرام نژاد

بردیا بهرام نژاد

عضو تحریریه نوجوانان
بردیا جهاندیده

بردیا جهاندیده

عضو تحریریه نوجوانان
هلیا جلیلوند

هلیا جلیلوند

عضو تحریریه نوجوانان
امیر عباس حجت

امیر عباس حجت

عضو تحریریه نوجوانان
کیانا دهقان شاد

کیانا دهقان شاد

آوا رزازان

آوا رزازان

نگار رضایی

نگار رضایی

عضو تحریریه نوجوانان
حمید رضا رهبر

حمید رضا رهبر

عضو تحریریه نوجوانان
آتبین رونقی

آتبین رونقی

عضو تحریریه نوجوانان
یوسف شریف

یوسف شریف

عضو تحریریه نوجوانان
ستاره صالحی منش

ستاره صالحی منش

عضو تحریریه نوجوانان
آناهیتا طالبی

آناهیتا طالبی

عضو تحریریه نوجوانان
روژان عزتی

روژان عزتی

عضو تحریریه نوجوانان
اصغر علیزاده

اصغر علیزاده

عضو تحریریه نوجوانان
سوگل فاطمی

سوگل فاطمی

عضو تحریریه نوجوانان
کسری کبیری

کسری کبیری

عضو تحریریه نوجوانان
کوثر گلیچ

کوثر گلیچ

عضو تحریریه نوجوانان
مریم لیراوی

مریم لیراوی

عضو تحریریه نوجوانان
ساینا محمدی

ساینا محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
مطهره محمدی

مطهره محمدی

عضو تحریریه نوجوانان
آنوشا مقدم پور

آنوشا مقدم پور

عضو تحریریه نوجوانان
مریم مقصودی

مریم مقصودی

عضو تحریریه نوجوانان
علی ویلان

علی ویلان

عضو تحریریه نوجوانان
سما هاشمی نیا

سما هاشمی نیا

عضو تحریریه نوجوانان
خرید مجله